METİN GÜÇLÜYozgat'da doğdu. İlkokulu doğduğu yerde, ortaokul ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yurt içinde ve dışında sanatla ilgili teorik çalışmalar, atölye çalışmaları yaptı. Resim, Sanat Felsefesi, Sanatta Tavır Alış üzerine dersler verdi.

Dünyadaki açlık, şiddet ve baskı temaları ile doğuşun ve yaşamın çeşitli hallerini sorguladığı seri çalışmalarının yanında mitolojilerden beslenen eserleri de vardır...

Metin Güçlü, yakın dönem çalışmalarında geleneksel kültürler, tasavvuf ve sufizmi, kuantum, yatay dikey hareketler ve renk enerjilerini birbirleriyle ilişkileri açısından irdelemiştir.

Çağdaş sanatın imkân ve teknikleriyle evrenselleştirdiği dünyada ikonografik ögelerle ezber dışı tartışmalar açtığı kendine özgü bir yolculuğa çıkmaktadır.

Metin Güçlü'nün bu dönem çalışmalarında hoş/estetik bir sunum kaygısı yoktur. Onun eylemi, abarttığı, agrandize ettiği ikonlarla fark edilir.

Ludus magnus'u ya da sanatçının oyun bahçesini/arenasını, coğrafi varlığımızın soyut rakamlarını, bir kategoriden ibaret sayısal varlığımızı, duyarlı görüntülere çeviren bir tercüme alanı olarak görmek gerekirse, Metin Güçlü sezgisiyle burada, Araf'ın bu yanından, madde aleminden perdeyi aralayan bir 'mücerreban; denenen, sınanan' kişidir.

Çok sayıda solo sergisi açılan, karma sergilere katılan, koleksiyonlarda eserleri bulunan Güçlü, İstanbul'daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Sanatçı, Unesco A.I.A.P. Türkiye Ulusal Komitesi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (International Association Of Art / Turkey) üyesidir.
Metin Güçlü